Kosár
üres
A kosarad üres

Baromfi szépségverseny szabályzat

1. Szervező
Cég név: PetFarmVet Állategészségügyi és Állattenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Petfarmvet Kft.
Képviseli: Dr. Szetmár István ügyvezető
Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
Levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
Adószám: 23124859-2-43
Közösségi adószám: HU23124859
Cégjegyzékszám: 01-09-954127
E-mail címe: szetmar@alpha-vet.hu
Telefonszáma: +36 30 994 5928

A Baromfi szépségverseny nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a baromfi szépségversenyt a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a baromfi szépségversennyel kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül a baromfi szépségversennyel kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

Szabályzat elérhetősége: https://anivetdirect.hu oldalán érhető el.

A VERSENYBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A versenyben részt vehet minden nagykorú természetes személy. A baromfi szépségversenyben résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1. A versenyből -¬ a Szervező megítélése alapján -¬ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Verseny szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen versenyben résztvevőnek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb baromfi szépségversenyeken történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Versenyen abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.2. Szervező kizárólag azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben legalább egy, a témában megjelölt baromfiról készült fotó szerepel.

2.3. A nevező képek beküldésével felhatalmazza a Szervezőt a beküldött képeinek további korlátlan (bármely internetes felületen) felhasználására 2025. július 31. napjáig, amellyel kapcsolatban ellenszolgáltatásra nem tart igényt a Szervezővel szemben.

3. VERSENY MENETE

Baromfi szépségversenyben résztvevőknek a következő a feladata:

Töltse ki az alábbi űrlapot, mely segítségével küldjön legalább 1 db, de legfeljebb 3 db fotót az általa legszebbnek ítélt saját baromfijáról lenti elérhetőségen:
https://form.jotform.com/241283622620348

4. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyeremény:
1 db 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a https://anivetdirect.hu webáruházban vásárolhat le 2024. december 31. napjáig.
A nyertest 3 tagú szakmai zsűri segítségével választjuk ki.

5. HATÁRIDŐK

A verseny kezdete: 2024. május 10. 
A verseny vége: 2024. május 24.
Sorsolás: 2024. május 31.

Eredményhirdetés e-mailben (a pályázati anyag beküldésekor megadott e-mail címen), a sorsolást követően.

6. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A nyertest a pályázati anyag beküldésekor megadott e-mail címen e-mailben értesítjük nyereményéről. Amennyiben a nyertes az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő versenyzőre száll át. A Versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.
A baromfi szépségversenyben nem vehetnek részt, továbbá a baromfi szépségversenyből kizárásra kerülnek:

  • a baromfi szépségverseny Szervezője és Lebonyolítója,
  • a baromfi szépségverseny Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
  • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
  • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
  • azok a személyek, akik a baromfi szépségverseny mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
  • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a baromfi szépségversenyben való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a baromfi szépségversenyből előzetes értesítés nélkül kizárni.
A baromfi szépségversenyben való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

7. SZERVEZŐI JOGAI

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a baromfi szépségversenyben való részvétel során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a verseny feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

8. ADATKEZELÉS

A nyertes versenyzőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a pályázat leadásakor megadott személyes adataik (név, e-mail cím) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert ajándék részére megküldhető legyen.
Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.

Székesfehérvár, 2024. május 10.

 

beszállítóink