Kosár
üres
A kosarad üres

Cai-pan nyereményjáték szabályzat

1. Szervező
Cég név: PetFarmVet Állategészségügyi és Állattenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Petfarmvet Kft.
Képviseli: Dr. Szetmár István ügyvezető
Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
Levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
Adószám: 23124859-2-43
Közösségi adószám: HU23124859
Cégjegyzékszám: 01-09-954127
E-mail címe: szetmar@alpha-vet.hu
Telefonszáma: +36 30 994 5928

A Cai-pan nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Cai-pan nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Cai-pan nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül a Cai-pan nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

Szabályzat elérhetősége: https://anivetdirect.hu oldalán érhető el.

A VERSENYBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A versenyben részt vehet minden nagykorú természetes személy. A Cai-pan nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1. A versenyből -¬ a Szervező megítélése alapján -¬ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Verseny szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen versenyben résztvevőnek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Cai-pan nyereményjátékon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Versenyen abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.2. Szervező kizárólag azokat a válaszokat tekinti érvényesnek, amelyekben a fejtörő rejtvény helyes megfejtése szerepel.

3. VERSENY MENETE

A Cai-pan nyereményjátékban résztvevőknek a következő a feladata:

Oldja meg az alábbo Facebook posztban szereplő rejtvényt, és írja meg hozzászólásban az eredményt, hogy részt vehessen a sorsoláson:
https://www.facebook.com/anivetdirect/posts/pfbid02uMQDHbCUT3NvLGgvTyAoZvQEn647Q5sDPtcf6p1Jj2L2wBnfxbe5wqaqx5TjAhcDl

4. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyeremény:
1 db 250 ml-es CAI-PANmint japán borsmentás tőgykenőcs

A nyertest egy, a véletlenség elvén alapuló rendszer segítsével sorsoljuk ki.

5. HATÁRIDŐK

A verseny kezdete: 2024. május 21. 
A verseny vége: 2024. június 04.
Sorsolás: 2024. június 05.

Eredményhirdetés e-mailben (a pályázati anyag beküldésekor megadott e-mail címen), a sorsolást követően.

6. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A nyertest a nyereményjátékot hirdető Facebook poszt alatt hozzászólásban értesítjük nyereményéről. Amennyiben a nyertes a 3 naptári napon belól nem veszi fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő versenyzőre száll át. A Versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.
A Cai-pan nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Cai-pan nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

  • a baromfi szépségverseny Szervezője és Lebonyolítója,
  • a baromfi szépségverseny Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
  • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
  • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
  • azok a személyek, akik a baromfi szépségverseny mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
  • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a baromfi szépségversenyben való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Cai-pan nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.
A Cai-pan nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

7. SZERVEZŐI JOGAI

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a baromfi szépségversenyben való részvétel során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a verseny feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

8. ADATKEZELÉS

A nyertes versenyzőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a válasz megadásakor megadott személyes adataik (név, e-mail cím, szállítási cím) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert ajándék részére megküldhető legyen.
Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.

Székesfehérvár, 2024. május 21.

 

beszállítóink