Kosár
üres
A kosarad üres
 1. Szervező

Cég név: PetFarmVet Állategészségügyi és Állattenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Petfarmvet Kft.

Képviseli: Dr. Szetmár István ügyvezető

Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

Levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

Adószám: 23124859-2-43

Közösségi adószám: HU23124859

Cégjegyzékszám: 01-09-954127

E-mailcíme: szetmar@alpha-vet.hu

Telefonszáma: +36 30 994 5928

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Instagrammal, annak szervezésében a Instagram semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy.

A nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1. A játékból -­ a Szervező megítélése alapján -­ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Instagram profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

 1. JÁTÉK MENETE

A nyereményjátékban résztvevőknek a következő a feladata:

 • A nyereményjáték Instagram posztja alatti hozzászólásban a játékos jelöljön meg legalább 3 barátját, akivel a legszívesebben tölti az idejét a lovardában.
 1. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyeremény:

A nyertest egy, a véletlenszerűség elvén alapuló rendszer segítségével választjuk ki.

 1. HATÁRIDŐK

A játék kezdete: 2023. 06. 02.

A játék vége: 2023. 06. 11. 23:59

Sorsolás: 2023.06.12.

Az eredményhirdetés a játék Instagram posztjának hozzászólásában történik a sorsolást követően.

 1. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A nyertesta játék Instagram posztjának hozzászólásában értesítjük nyereményéről. Amennyiben a játékos az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő játékosra száll át. A Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

 • a Nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója,
 • a Nyereményjáték Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
 • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
 • azok a személyek, akik a Instagram Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
 • azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
 • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

 1. SZERVEZŐI JOGAI

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

 1. ADATKEZELÉS

A nyertes játékosoknak hozzá kell járulniuk, hogy a nyeremény átvétvelekor megadott személyes adataik (név, e-mail cím, szállítási cím, telefonszám) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert ajándék részére megküldhető legyen.

Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.   

Székesfehérvár, 2023. június 1.

beszállítóink