Kosár
üres
A kosarad üres
FILLÉRES FEBRUÁR
KERBL PET
BLOG

 1. Szervező

Cég név: PetFarmVet Állategészségügyi és Állattenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Petfarmvet Kft.

Képviseli: Dr. Szetmár István ügyvezető

Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

Levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

Adószám: 23124859-2-43

Közösségi adószám: HU23124859

Cégjegyzékszám: 01-09-954127

E-mailcíme: szetmar@alpha-vet.hu

Telefonszáma: +36 30 994 5928

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes körűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy.

A nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1. A játékból -­ a Szervező megítélése alapján -­ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.2. Szervező kizárólag azokat a megrendeléseket tekinti érvényesnek, amelyek meghaladják a 20.000 Ft értékhatárt növénytáplálási termékekből. Amennyiben a Vásárló más terméket is vásárol, úgy csak akkor vesz részt a sorsolásban, ha a növénytáplálási termékek összértéke - nem pedig a vásárlás végösszege - eléri a 20.000 Ft értékhatárt. 

3. JÁTÉK MENETE

A nyereményjátékban résztvevőknek a következő a feladata:

  • Vásároljon 2022. június 15. és augusztus 15. között az AnivetDirect Webáruházból legalább 20.000 Ft értékben növényápolási termékeink közül.

4. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyeremény:

  • 1 db Kärcher K2 EU magasnyomású mosó. 

A nyertest egy, a véletlenszerűség elvén alapuló rendszer segítségével választjuk ki.

5. HATÁRIDŐK

A játék kezdete: 2022. 06. 15.

A játék vége: 2022. 08.15. 23:59

Sorsolás: 2022.08.16.

Eredményhirdetés e-mailben (a vásárláskor megadott e-mail címen), a sorsolást követően.

6. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A nyertest avásárlásakor megadott e-mail címen, e-mailben értesítjük nyereményéről. Amennyiben a játékos az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő játékosra száll át. A Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

  • a Nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója,
  • a Nyereményjáték Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
  • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
  • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
  • azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
  • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

7. SZERVEZŐI JOGAI

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

8. ADATKEZELÉS

A nyertes játékosoknak hozzá kell járulniuk, hogy a vásárláskor megadott személyes adataik (név, e-mail cím, szállítási cím) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert ajándék részére megküldhető legyen.

Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.   

Székesfehérvár, 2022. június 13.

beszállítóink