Kosár
üres
A kosarad üres
AKCIÓ %
NYÍRÓGÉPEK
BLOG

Nyúl szépségverseny szabályzat

Szervező:


Cég név: PetFarmVet Állategészségügyi és Állattenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Petfarmvet Kft.
Képviseli: Dr. Szetmár István ügyvezető
Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
Levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
Adószám: 23124859-2-43
Közösségi adószám: HU23124859
Cégjegyzékszám: 01-09-954127
E-mail címe: szetmar@alpha-vet.hu
Telefonszáma: +36 30 994 5928

A nyúl szépségverseny nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a nyúl szépségversenyt a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a nyúl szépségversennyel kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül a nyúl szépségversennyel kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

Szabályzat elérhetősége: https://anivetdirect.hu oldalán érhető el.

A VERSENYBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A versenyben részt vehet minden nagykorú természetes személy. A nyúl szépségversenyben résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1. A versenyből -¬ a Szervező megítélése alapján -¬ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Verseny szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem saját állat fotójával nevezők azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen versenyben résztvevőnek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyúl szépségversenyeken történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Versenyen abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.2. A Szervező kizárólag azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben legalább egy, a témában megjelölt nyúlról készült fotó szerepel.

2.3. A nevező képek beküldésével felhatalmazza a Szervezőt a beküldött képeinek további korlátlan (bármely internetes felületen) felhasználására 2023. november 1. napjáig, amellyel kapcsolatban ellenszolgáltatásra nem tart igényt a Szervezővel szemben.

 1. VERSENY MENETE

A nyúl szépségversenyben résztvevőknek a következő a feladata:

Töltse ki az alábbi űrlapot, mely segítségével küldjön legalább 1 db, de legfeljebb 3 db 50 Mb-os fotót az általa legszebbnek ítélt saját nyúlról a lenti elérhetőségen:
https://form.jotform.com/230882581791364

 1. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyeremény:

20 000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet az AnivetDirect-en vásárolhat le.

 1. HATÁRIDŐK

A verseny kezdete: 2023. március 31.

A verseny vége: 2023. április 16.

Eredményhirdetés: 2023. április 20.

Eredményhirdetés e-mailben (a pályázati anyag beküldésekor megadott e-mail címen), a sorsolást követően.

 1. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A nyertest a pályázati anyag beküldésekor megadott e-mail címen e-mailben értesítjük nyereményéről. Amennyiben a nyertes az üzenetre 3 naptári napon belül nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő versenyzőre száll át. A Versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.
A nyúl szépségversenyben nem vehetnek részt, továbbá a nyúl szépségversenyből kizárásra kerülnek:

 • a nyúl szépségverseny Szervezője és Lebonyolítója,
 • a nyúl szépségverseny Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
 • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
 • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
 • azok a személyek, akik a nyúl szépségverseny menetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
 • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a nyúl szépségversenyben valós részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a nyúl szépségversenyből előzetes értesítés nélkül kizárni.
A nyúl szépségversenyben valós részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

 1. SZERVEZŐI JOGAI

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyúl szépségversenyben való részvétel során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a verseny feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

 1. ADATKEZELÉS

A nyertes versenyzőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a pályázat leadásakor megadott személyes adataik (név, e-mail cím) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert ajándék részére megküldhető legyen.

Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.

Székesfehérvár, 2023. március 30.

 

beszállítóink