Kosár
üres
A kosarad üres

Húsvéti nyúl szépségverseny

Húsvéti nyúl szépségverseny nyereményjáték szabályzat

Szervező:


Cég név: PetFarmVet Állategészségügyi és Állattenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Petfarmvet Kft.
Képviseli: Dr. Szetmár István ügyvezető
Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
Levelezési cím: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.
Adószám: 23124859-2-43
Közösségi adószám: HU23124859
Cégjegyzékszám: 01-09-954127
E-mail címe: szetmar@alpha-vet.hu
Telefonszáma: +36 30 994 5928

Az AnivetDirect Facebook nyereményjátéka nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, az AnivetDirect Facebook nyereményjátékával kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül az AnivetDirect Facebook nyereményjátékával kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

Szabályzat elérhetősége: https://anivetdirect.hu oldalán.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy. A Facebook nyereményjátékon résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A nyereményjátékból -¬ a Szervező megítélése alapján -¬ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, illetve nem saját fotójával neveznek azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen nyereményjátékban résztvevőnek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Facebook nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátéken abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A Szervező kizárólag azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben a játékban meghatározott feladatot teljesítik.

NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

Töltsön fel 2024. március 26. és április 5. között legalább 1, de legfeljebb 3 db fényképet nyuszijáról a https://www.anivetdirect.hu/informaciok/husveti-nyul-szepsegverseny oldalon található űrlap segítségével. 

NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyeremény:

  • 1 db 20.000 Ft értékű AnivetDirect vásárlási utalvány

Az utalvány az anivetdirect.hu webáruházban használható fel. Az utalvány készpénzre nem váltható és csak olyan megrendeléshez használható fel, mely értéke legalább a kedvezmény mértéke. Pénzt ugyanis nem áll módunkban visszatéríteni, és az utalvány nem bontható meg.

Fontos: a nyereményjátékban a április 5-ig, a megadott űrlapon keresztül beküldött fényképek vehetnek részt. 

A nyereményjáték kezdete: 2024. március 26.

A nyereményjáték vége: 2024. április 5.

Eredményhirdetés: 2024. április 12.

A nyertest egy 3 tagú zsűri segítségével választjuk ki.

Eredményhirdetés e-mailben (a pályázati anyag beküldésekor megadott e-mail címen), a sorsolást követően.

A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A nyertest e-mailben (a pályázati anyag beküldésekor megadott e-mail címen) értesítjük nyereményéről, a sorsolást követően. Amennyiben a nyertes az üzenetre 3 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő Pályázóra száll át. A Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.

A Facebook nyereményjátékon nem vehetnek részt, továbbá kizárásra kerülnek:

  • a Facebook nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója,
  • a Facebook nyereményjáték Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
  • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
  • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
  • azok a személyek, akik a Facebook nyereményjáték menetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
  • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Facebook nyereményjátékon valós részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárni.
A Facebook nyereményjátékon valós részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

SZERVEZŐI JOGAI

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Facebook nyereményjátékon való részvétel során, a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjáték feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

ADATKEZELÉS

A nyertes Pályázónak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a pályázat leadásakor megadott személyes adataik (név, email cím) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert ajándék részére megküldhető legyen.

Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.

Székesfehérvár, 2024. március 22.

beszállítóink